NoConstruïu. Santa Sofia. Istambul (Segle VI)

8,0010,00

La voluntat de Justinià de reconstruir l’imperi romà en clau cristiana el portà a inventar una idea d’espai i de ritu que donà com a fruit aquest edifici imprescindible.

Llegir més