7 de juny. Aproximació a la poesia: Margalida Pons i Damià Huguet