18 de gener. Aproximació a la poesia: Lluís Calvo, 30 anys d’ofici