28 de gener. #NoPinteu: Masaccio, massa jove per morir